Drugi raz Reanimujemy!

Co jest najważniejsze? Szczególnie w czasie kiedy większość młodych osób siedzi w zamknięciu? Podczas „Reanimacji” jest okazja doświadczyć nieco innego domowego klimatu i pomyśleć o tym co rzeczywiście najważniejsze.

Reanimujemy! Odsłona 1.

Jak wiecie, pojawił się nowy cykl spotkań – Reanimujemy. Spotkania w malutkich grupkach, tworząc klimat rodzinny mają na celu odnowić (zreanimować) relację z Bogiem i równieśnikami. Kilka osobostych wrażeń przeczytajcie poniżej.