julia

Kurs wiary/animatora cz.2

Kurs z racji okoliczności przyrody odbędzie się w wersji on-line na platformie Zoom. Zapraszamy osoby, które pojawiły się na wcześniejszym spotkaniu jak i te, które relację z Bogiem chcą pogłębić. Wiara = relacja! Kurs wiary może brzmieć również jako kurs relacji!

Kurs z racji okoliczności przyrody odbędzie się w wersji on-line na platformie Zoom. Zapraszamy osoby, które pojawiły się na wcześniejszym spotkaniu jak i te, które relację z Bogiem chcą pogłębić. Wiara = relacja! Kurs wiary może brzmieć również jako kurs relacji!

Oprócz spotkania z duszpasterzami RMS-u, wykłady warsztatowe po prowadzą następujące osoby:

12.00 rozpoczęcie i świadectwo Ewy z Orzesza

13.30 coach Dawid Radomski

15.00 podsumowanie i rozmowa z duszpasterzami RMS-u.

Spotkanie na platformie Zoom nr ID: 259 689 4699, hasło: rms

ZAPISY dla osób, które nie były na 1 części w formularzu!

Metody warsztatowe, spotkania na kursie będą dotyczyć m.in. samorozwoju, metody Lectio Divina, czyli jak czytać Pismo Święte na co dzień jak i doświadczania życia wiarą w sakramentach i modlitwie.

Liczba miejsc ograniczona!